flaga olimpijska

Nie jest ważne miejsce, ważny jest udział.

Nie jest ważne miejsce, ważny jest udział.

Pierre de Coubertin

Konkurs na Najlepszego Sportowca Szkoły

Cała działalność sportowa w naszej Szkole podporządkowana jest Konkursowi na Najlepszego Sportowca Szkoły, który ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie uczniów szczególnie wybijających się na niwie sportowej. Konkurs ten, jak wszystko na to wskazuje, cieszy się wielką popularnością wśród naszych uczniów i corocznie jest czynnikiem zachęcającym nie tylko do udziału w zawodach sportowych, ale także do prób ich organizowania oraz dbałości o bazę sportową i sprzęt posiadany przez Szkołę.
W poniższej tabeli podano zwycięzców odbytych siedemnastu edycji tegoż Konkursu.


Rok szkolny Dziewczęta Chłopcy
Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię Klasa
1991/92 Branecka Sylwia VII Kałużny Leszek VI
1992/93
1993/94 Sokołowska Aleksandra VI Barcikowski Łukasz V
1994/95 Lewko Renata VII Szczepankiewicz Tomasz VII
1995/96 Mulart Agnieszka V Wesołowski Jarosław VI
1996/97 Sokalska Edyta V Kawka Łukasz V
1997/98 Mulart Agnieszka VII Kawka Łukasz VI
1998/99 Mulart Agnieszka VIII Kawka Łukasz VII
1999/2000
2000/01 Kruczkowska Angelika IV Lip Michał VI
Lezner Aniela VI
2001/02 Kruszewska Aleksandra VI Król Miron VI
Macieszyn Ewelina VI
2002/03 Golędzik Karolina V Pytka Przemysław V
Król Natalia V
2003/04 Golędzik Karolina VI Pytka Przemysław VI
2004/05 Gierlińska Anna VI Branecki Paweł VI
2005/06 Struzik Małgorzata V Kruczkowski Patryk VI
2006/07 Struzik Małgorzata VI Demczuk Wojciech VI
2007/08
2008/09 Haber Adrianna VI Golędzik Kamil VI
2009/10 Najdrowska Anna VI Kościński Marcin VI
2010/11 Lezner Małgorzata VI Wesołowski Wojciech VI
2011/12 Grzybowska Patrycja VI Sitek Jakub V
2012/13 Karolina Wangin VI Sitek Jakub VI
2013/14 Natalia Nazarewicz VI Amadeusz Blicharz VI
2014/15 Klaudia Branecka VI Igor Zieliński IV
2015/16 Katarzyna Szwamber V Igor Zieliński V
2016/17 Weronika Mazurek V Igor Zieliński VI
2017/18 Weronika Mazurek VI Igor Zieliński VII
2018/19 Weronika Mazurek VII Igor Zieliński VIII
2019/20 Weronika Mazurek VIII Kołodziejski Norbert VIII

do góry strony


Regulamin
Konkursu na Najlepszego Sportowca Szkoły

Regulamin (47KB)

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2021 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.