Gdańsk   >>>   Sztum   >>>   Dzierzgoń   >>>   Bągart

Rada Rodziców

We wtorek, 14 września 2018 r. wybrano Prezydium szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. Z powodu rezygnacji 2 osób z prac w Radzie Rodziców, 29 października 2018 r., na zebraniu trójek klasowych, uzupełniono skład Prezydium, który przedstawia się następująco:

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Renata Lewko–Wojtowicz
  • Zastępca: Krzysztofa Tomaszewska
  • Sekretarz: Monika Mączkowska
  • Skarbnik: Marta Winiarska
  • Członkowie Prezydium: Ewa Białkowska
  • Krystyna Kruszewska
  • Sylwia Wiekiera

Kontakt telefoniczny z Radą Rodziców: 55 276 15 29 (sekretariat Szkoły)


25 kwietnia 2019 r.
Rada Rodziców przypomina i prosi o wpłacanie składek na konto Rady za mijający rok szkolny w wysokości 15 zł za ucznia. Wzorem lat ubiegłych wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.


Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

04 8310 0002 0002 5104 2000 0010


Klasowe Rady Rodziców

klasa VIII klasa VII klasa VI klasa V
Ewa Białkowska Wioletta Fil Monika Mączkowska Wioletta Jakubczak
Krystyna Kruszewska Alicja Mamczyńska Patrycja Moroz Elżbieta Aluszyk
Sławomir Sitek Małgorzata Szponikowska Agnieszka Laborowska Elżbieta Lis
klasa IV klasa III klasa II klasa I
Marlena Chwesiuk Krystyna Kruszewska Krzysztofa Tomaszewska Marta Winiarska
Renata Lewko–Wojtowicz Agnieszka Laborowska Emilia Sokalska Magdalena Brzozowska
Emilia Spicha Monika Mączkowska Sylwia Wiekiera  

oddział przedszkolny: Aniela Branecka, Ewelina Chełstowska, Katarzyna Marcula, Beata Nazarewicz.


Prezydium Rady Rodziców w latach ubiegłych

pokaż ukryj


do góry strony

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2019 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.