Nasi Najlepsi Absolwenci

(czyli Ci, którzy ukończyli naszą Szkołę z wyróżnieniem)

W poniższej tabeli uhonorowano tych absolwentów naszej Szkoły, którzy na koniec nauki w szkole podstawowej uzyskali średnią ocen równą conajmniej 4,75 oraz jedną z dwóch najwyższych w danym roku szkolnym obowiązujących ocen ze sprawowania; szczegółowe dane na ten temat znajdują się na dole tabeli.
Ogółem jak dotąd naszą Szkołę z wyróżnieniem ukończyły 133 osoby (czyli około 9-10% wszystkich absolwentów), w tym 89 dziewcząt i 44 chłopców. Najwięcej z nich zamieszkiwało Bągart – 48 uczniów, Święty Gaj 27, Jasną 22, z Jasnej Osiedla pochodziło 19, zaś 12 zamieszkiwało Jankowo, 2 mieszkały w Bruku i 1 w Dzierzgoniu.
Absolwentką o najwyższej średniej była Alicja Kapczyńska (rocznik 1999), która uzyskała średnią ocen równą 5,85 oraz sprawowanie wzorowe.
W roku 2011 aż 9 absolwentów ukończyło naszą Szkołę z wyróżnieniem.

Rok szkolny Lp. Nazwisko i imię Średnia
ocen
Sprawowanie
1946/47-
-1948/49
-
1949/50 1. Stróżyk Mariannaa 5,00 bardzo dobre
2. Wangin Romuald 4,82 bardzo dobre
1950/51-
-1959/60
-
1960/61 3. Kuklińska Krystyna 5,00 bardzo dobre
4. Szwed Ewa 5,00 bardzo dobre
1961/62-
-1963/64
-
1964/65 5. Kukliński Kazimierz 5,00 bardzo dobre
1972/73 6. Iwasiej Stefania 4,80 bardzo dobre
7. Krauze Justyna 4,92 bardzo dobre
8. Pietraszkiewicz Teresa 4,86 bardzo dobre
9. Połumackanycz Irena 5,00 bardzo dobre
1973/74 10. Niechciał Ewa 4,86 wzorowe
1974/75 11. Mackiewicz Stanisław 4,78 wzorowe
12. Połumackanycz Jan 4,86 wzorowe
1975/76 13. Augustyn Elżbieta 4,86 wyróżniające
14. Buńko Maria 5,00 wzorowe
15. Sitek Teresa 4,78 wzorowe
1976/77 16. Mackiewicz Agnieszka 4,86 wzorowe
17. Sokalska Stanisława 4,78 wzorowe
18. Szulga Zofia 5,00 wzorowe
19. Ślęzak Joanna 4,93 wzorowe
1977/78 20. Szajko Renata 4,93 wzorowe
1978/79 21. Pawluczuk Zofia 5,00 wzorowe
22. Szulga Arkadiusz 5,00 wzorowe
1979/80 23. Szulga Wincenty 4,86 wzorowe
24. Winiarska Małgorzata 4,93 wzorowe
1980/81 25. Osiowa Regina 4,78 wzorowe
26. Pawluczuk Halina 4,86 wzorowe
27. Wangin Julian 4,78 wzorowe
1981/82 28. Szulga Grażyna 4,86 wzorowe
29. Szulga Irena 4,86 wzorowe
30. Walczak Lucyna 4,86 wzorowe
1982/83 31. Wróblewski Andrzej 4,93 wzorowe
1983/84 32. Kołodziejski Zbigniew 4,86 wzorowe
1984/85 -
1985/86 33. Sikora Iwona 4,93 wzorowe
1986/87-
-1987/88
-
1988/89 34. Szajko Genowefa 4,93 wzorowe
1990/91 35. Jankowski Mariusz 4,77 wzorowe
1991/92 36. Nazarewicz Marta 5,15 wzorowe
37. Niechciał Magdalena 4,92 wzorowe
38. Sokalska Joanna 4,92 wzorowe
39. Urbanowicz Radosław 4,92 wzorowe
1992/93 40. Kałużny Marcin 5,00 wzorowe
1993/94 41. Dudek Ziemowit 5,08 wzorowe
42. Kałużna Dorota 4,85 wzorowe
43. Urbanowicz Barbara 5,00 wzorowe
1994/95 44. Jankowski Maciej 5,00 wzorowe
45. Nazarewicz Sabina 4,85 wzorowe
46. Pawłowski Rafał 4,77 wyróżniające
47. Wesołowska Justyna 5,08 wzorowe
1995/96 48. Lewko Renata 5,08 wzorowe
49. Mamczyńska Kamila 5,00 wzorowe
50. Żurek Iwona 5,15 wzorowe
1996/97 51. Branecki Patryk 4,77 bardzo dobre
52. Dudek Barbara 5,23 wzorowe
53. Kałużna Marta 4,77 wzorowe
1997/98 54. Fil Anna 5,08 wzorowe
55. Soukup Bartłomiej 4,92 bardzo dobre
56. Wesołowski Jarosław 5,08 bardzo dobre
1998/99 VIII 57. Kamiński Bartosz 5,58 wzorowe
58. Kapczyńska Alicja 5,85 wzorowe
59. Lewczuk Dorota 4,85 wzorowe
60. Nienadowska Gabriela 5,10 wzorowe
61. Sikora Tomasz 4,77 wzorowe
62. Sokołowski Marcin 4,77 wzorowe
VI 63. Kapczyński Adam 5,18 wzorowe
64. Rogowski Roman 5,18 wzorowe
65. Soukup Jakub 5,27 wzorowe
66. Stefański Jarosław 5,09 wzorowe
67. Szczepankiewicz Karolina 5,18 wzorowe
68. Wnuk Anita 5,18 wzorowe
1999/2000 VIII 69. Branecka Joanna 5,15 wzorowe
70. Mańkowski Grzegorz 4,77 wzorowe
71. Połumackanycz Marta 5,23 wzorowe
72. Zwierz Arkadiusz 5,38 wzorowe
VI 73. Połumackanycz Marcin 4,82 dobre
74. Żych Agnieszka 5,27 wzorowe
2000/01 -
2001/02 75. Giza Paweł 5,11 wzorowe
76. Grocholska Marlena 5,00 wzorowe
77. Struzik Katarzyna 5,11 wzorowe
78. Zasowska Katarzyna 4,77 wzorowe
2002/03 79. Denis Natalia 5,11 wzorowe
80. Haber Seweryn 5,00 wzorowe
81. Szulga Jagoda 5,11 wzorowe
2003/04 82. Haber Martyna 5,13 wzorowe
83. Iwasiej Katarzyna 5,13 wzorowe
84. Król Natalia 5,13 wzorowe
85. Pytka Przemysław 4,75 wzorowe
86. Sokołowska Klaudia 5,00 wzorowe
87. Soukup Aleksandra 5,13 wzorowe
88. Trzaska Magdalena 5,00 wzorowe
89. Zasowska Justyna 4,88 wzorowe
2004/05 90. Rakowski Mateusz 5,00 wzorowe
2005/06 91. Branecki Arkadiusz 4,90 bardzo dobre
92. Wiśniewski Adam 4,80 wzorowe
2006/07 93. Kraśniewska Katarzyna 5,20 wzorowe
94. Pacanek Wojciech 4,90 wzorowe
95. Struzik Małgorzata 5,00 wzorowe
96. Trzaska Adam 5,00 wzorowe
97. Zielińska Joanna 4,80 wzorowe
2007/08 98. Kołodziejski Dawid 4,80 bardzo dobre
99. Najdrowska Aleksandra 4,90 wzorowe
100. Rutkowska Ewelina 5,50 wzorowe
101. Stępniakowski Sylwester 5,45 wzorowe
102. Wiśniewska Diana 5,20 wzorowe
2008/09 103. Czaja Kinga 4,89 wzorowe
104. Haber Adrianna 5,27 bardzo dobre
105. Król Anna 5,36 wzorowe
106. Szutko Daria 5,00 wzorowe
107. Zielińska Alicja 4,91 bardzo dobre
2009/10 108. Mulart Natalia 5,09 bardzo dobre
109. Najdrowska Anna 4,82 wzorowe
110. Skwarek Jolanta 4,82 wzorowe
111. Stapureiwcz Piotr 5,00 wzorowe
2010/11 112. Czaja Pamela 4,82 wzorowe
113. Krauze Angelika 4,82 wzorowe
114. Lezner Małgorzata 5,09 wzorowe
115. Link Marika 5,55 wzorowe
116. Nazarewicz Karolina 5,18 wzorowe
117. Nazarewicz Nikola 5,09 wzorowe
118. Panek Magdalena 5,55 wzorowe
119. Trzaska Joanna 5,36 wzorowe
120. Wesołowski Wojciech 5,27 bardzo dobre
2011/12 121. Blicharz Natalia 5,00 wzorowe
122. Grzybowska Patrycja 5,54 wzorowe
123. Kruszewska Katarzyna 5,09 wzorowe
124. Szulga Karolina 5,64 wzorowe
2012/13 125. Blicharz Krzysztof 5,00 wzorowe
126. Link Konrad 5,54 wzorowe
127. Szota Kornelia 5,09 wzorowe
128. Szwamber Magdalena 5,64 wzorowe
129. Wangin Karolina 5,64 wzorowe
2013/14 130. Blicharz Amadeusz 5,27 wzorowe
131. Grzybowska Anna 5,54 wzorowe
132. Nazarewicz Natalia 5,09 wzorowe
133. Wiśniewski Maciej 5,64 wzorowe
2014/15 134. Branecka Klaudia 5,45 wzorowe
135. Polakowska Martyna 5,45 wzorowe
2015/16 135. Dubień Szymon 4,91 bardzo dobre
136. Panek Zuzanna 4,80 wzorowe
137. Skwarek Justyna 4,91 wzorowe
2016/17-
-2017/18b
-
2018/19 138. Kruszewska Weronika 5,05 bardzo dobre
139. Sikora Zuzanna 5,83 wzorowe
140. Szwamber Katarzyna 5,05 wzorowe
141. Wiśniewska Sandra 5,00 wzorowe
142. Wnuk Julia 5,50 wzorowe
2019/20 143. Fil Oliwia 5,83 wzorowe
144. Kołodziejski Norbert 4,83 wzorowe
145. Kulig Dagmara 4,77 wzorowe
146. Mamczyńska Oliwia 5,33 wzorowe
147. Mazurek Paulina 4,77 wzorowe
148. Mazurek Weronika 4,77 wzorowe
149. Moroz Klaudia 4,77 wzorowe
a – nazwisko w arkuszu ocen poprawione w latach późniejszych na Struzik.
b – zgodnie z reformą oświaty wprowadzoną w roku szkolnym 2016/17, a więc powrotem ośmioklasowej szkoły podstawowej, w latach 2016/17–2017/18 nie było absolwentów.
Liczba lat nauki w szkole podstawowej: w latach 1946/47–1948/49 – 3 lata, w latach 1949/50–1966/67 – 7 lat, w latach 1967/68–1997/98 – 8 lat, zaś od roku 1998/99 – 6 lat.
Gradacja ocen: przez większość czasu obowiązywała 4–stopniowa skala ocen (od 2 do 5). W roku szkolnym 1991/92 wprowadzono skalę 6–stopniową (od 1 do 6); od roku szkolnego 2007/08 do średniej ocen zaczęto wliczać ocenę otrzymaną z religii.
Sprawowanie: do roku 1972/73 ocena ze sprawowania była taka sama jak stopnie otrzymywane za naukę: sprawowanie bardzo dobre, dobre, dostateczne i niedostateczne. Niestety, od roku 1973/74 gradacja ocen ze sprawowania często się zmieniała, co wymaga pogłębionych badań nad tym problemem – a na to potrzeba więcej czasu...

do góry strony

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2021 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.