Ciekawostki o Bągarcie

Używane nazwy:
Bovmgarte (po 1328 r.), Bomgarte (po 1354 r.), Baumgardt (1789 r.), Baumgarth (przed 1945 r.), Bągart (obecnie);

Liczba ludności mieszkającej w Bągarcie w latach:
1820 – 790
1905 – 1026
1939 – 975
Powyższe dane pochodzą ze strony www.kartenmeister.com


Bągart zawsze był dużą wsią. Jak podaje Alojzy Szorc (Dzierzgoń od początku do dni naszych 1248–1998. Rada Miejska Gminy Dzierzgoń. s. 42) „W komturstwie dzierzgońskim wsie niemieckie liczyły przeciętnie od 40–60 łanów ziemi.(...) Tylko jedna wieś była znacznie większa, a był nią Bagart (...). Ta wieś według dokumentu wystawionego w związku z przemierzeniem przez geometrę jej gruntów (powstała ona zapewne znacznie wcześniej) 7 czerwca 1354 r. liczyła aż 91 łanów.”
Tamże, na str. 314, ten sam autor pisze: „W przywileju bągardzkim znajduje się zapis czterech łanów ziemi dla miejscowego plebana, którego właściwie nigdy nie było, bo ta wieś posiadająca zabytkową świątynię, do rangi probostwa została podniesiona dopiero w naszych czasach, w 1992 r. Od początku była, co do uposażenia pełną parafią, ale faktycznie należała do rzędu placówek filialnych i była przyporządkowana parafii w Dzierzgoniu.”

Bągart (wiadomość tę można znaleźć na stronie www.bialczynski.wordpress.com) został lokowany w 1311 roku.


Bągart w obiektywie.

Zdjęcia podpisane drukiem pogrubionym są objaśnione lub skomentowane.

Loading image. Please wait
Zdjęcie 1. Bągart na pocztówce sprzed 1945 roku.
Zdjęcie 1. Bągart na pocztówce sprzed 1945 roku.
Zdjęcie 2. Bągart na pocztówce sprzed 1945 roku.
Zdjęcie 3. Kościół w Bągarcie – widok sprzed 1945 roku.
Zdjęcie 4. Kościół w Bągarcie – widok z 1895 roku.
Zdjęcie 5. Kościół w Bągarcie – wrzesień 2010 r.
Zdjęcie 6. Kościół w Bągarcie – wrzesień 2010 r.
Zdjęcie 7. Tartak w Bągarcie (stan sprzed 1945 roku).
Zdjęcie 8. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 9. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 10. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 11. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 12. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 13. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 14. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 15. Budynek mieszkalny w Bągarcie – stan sprzed 1945 r.
Zdjęcie 16. Most na rzece Dzierzgoń – stan sprzed 1945 roku.
Zdjęcie 17. Odsłonięcie denkmala w 1924 roku.
Zdjęcie 18. Denkmal - stan obecny (czerwiec 2009 r.)
Zdjęcie 19. Rzeka Dzierzgoń – widok w stronę Dzierzgonia (czerwiec 2009).
Zdjęcie 20. Rzeka Dzierzgoń – widok w stronę Elbląga (czerwiec 2009).
Zdjęcie 21. Zdjęcie lotnicze doliny Dzierzgoni między Bągartem a Dzierzgoniem (maj 2009).
Zdjęcie 22. Zdjęcie lotnicze Bągartu – orientacja południowa (maj 2009).
Zdjęcie 23. Zdjęcie lotnicze Bągartu – orientacja południowa (maj 2009).
Zdjęcie 24. Zdjęcie lotnicze Bągartu – orientacja północna (maj 2009).
Zdjęcie 25. Zdjęcie lotnicze Bągartu – orientacja północna (maj 2009).
Zdjęcie 26. Widok na Bągart (w oddali) od strony Świętego Gaju (na pierwszym planie) – kwiecień 2009.
Zdjęcie 27. Bągart zimową porą – marzec 2009.
Zdjęcie 28. Panorama lotnicza doliny Dzierzgoni między Bągartem a Dzierzgoniem – maj 2009 r.
Zdjęcie 29. Widok na Bągart z Pachoł – czerwiec 2010 r.
Zdjęcie 30. Tablica łącząca stare z nowym.

Objaśnienia i komentarze do zdjęć

Opisy zdjęć pochodzących z książki „Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge” oparto na tłumaczeniu dokonanym przez Osoby, które chciały pozostać anonimowe. Niemniej serdecznie Im dziękujemy za współtworzenie tej strony internetowej – dzięki Ich umiejętnościom, strona ta została wzbogacona o wiele cennych informacji dotyczących naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy Wam.

pokaż ukryj

Zdjęcie 1 – w prawym górnym rogu widoczny jest denkmal. Denkmale to pomniki stawiane żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej, którzy pochodzili z danej miejscowości. W dolnej części pocztówki, w lewym rogu most na Dzierzgoni, zaś po prawej budynek szkoły.

Zdjęcie 2 – w dolnej częsci pocztówki widok na tartak, z którego do czasów współczesnych ostał się bardzo charakterystyczny i rzucający się w oczy komin, będący podstawą dla gniazda, a jakże!, boćków. Tartak ten został założony w 1862 r. i w 1930 r. zatrudniał 160 pracowników; był największym zakładem przemysłowym w okręgu sztumskim.

Zdjęcie 3 – Kościół w Bągarcie został zbudowany w 1320 roku. 20.12.1794 r. został zniszczony w pożarze. W 1795 r. odbudowano dach i część przednią, zaś część wschodnią i wieżę w roku 1905.

Zdjęcie 4 – Warto przypomnieć, że wieżę odbudowano dopiero w 1905 roku.

Zdjęcie 7 – hale tartaku, w których było obrabiane drewno przywożone z okolicznych lasów, a także spławiane z Polski Wisłą, Kanałem Elbląskim i Dzierzgonią, z którą hale miały bezpośrednie połączenie wodne.

Zdjęcie 9 – przed 1945 r. mieściło się tu przedszkole.

Zdjęcie 10 – tego budynku już nie ma; przed 1945 r. była tu gospoda.

Zdjęcie 11 – przed 1945 r. był to dom właściciela tartaku. Budynek ten został zbudowany w 1896 r. W środku murowany, na zewnątrz drewniany.

Zdjęcie 13 – i tego budynku już nie ma.

Zdjęcie 15 – jak i tego budynku już nie ma.

Zdjęcie 18 – denkmal po renowacji przeprowadzonej w 2006 roku.

Zdjęcie 22 – w lewej górnej części zdjęcia widoczne Jasna Osiedle i Jasna.

Zdjęcie 30 – tablica wykonana wiosną 2010 r. przez Panią Janinę Mulart na Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

Źródła zdjęć:

1. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 128. 2. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 128. 3. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 127. 4. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 127. 5. Zbiory własne autora strony internetowej. 6. Zbiory własne autora strony internetowej. 7. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 131. 8. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 136. 9. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 129. 10. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 129. 11. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 129. 12. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 129. 13. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 132. 14. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 134. 15. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 134. 16. Heimat zwischen Weichsel, Nogat und Sorge. Ein Bildband über den Kreis Stuhm/Westpreußen. Bernd Braumüller. Selbstverlag Heimatkreis Stuhm 1982. s. 126. 17. www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=685 18. Zbiory własne autora strony internetowej. 19. Zbiory własne autora strony internetowej. 20. Zbiory własne autora strony internetowej. 21. Zdjęcie ze zbiorów Pana Adama Sikory, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie fotografii. 22. Zdjęcie ze zbiorów Pana Adama Sikory, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie fotografii. 23. Zdjęcie ze zbiorów Pana Adama Sikory, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie fotografii. 24. Zdjęcie ze zbiorów Pana Adama Sikory, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie fotografii. 25. Zdjęcie ze zbiorów Pana Adama Sikory, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie fotografii. 26. Zbiory własne autora strony internetowej. 27. Zbiory własne autora strony internetowej. 28. Panorama wykonana ze zdjęć ze zbiorów Pana Adama Sikory, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie fotografii. 29. Zbiory własne autora strony internetowej. 30. Zbiory własne autora strony internetowej. Zdjęcie umieszczono za zgodą Pani Janiny Mulart, współautorki tablicy.


do góry strony

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2018 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.