Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawoej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.– Statut Szkoły (pdf; 784 KB)

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2018 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.