Powiększ tekstZmień kontrast

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.– Statut Szkoły (pdf; 784 KB)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.– Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły (pdf; 460 KB)

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.– Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością. (pdf; 284 KB)

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.– Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO. (pdf; 1,5 MB)

Materiały UODO i MEN.

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Prośba o zgodę na przynoszenie do szkoły telefonu komórkowego przez dziecko.– Prośba o zgodę na przynoszenie przez dziecko telefonu komórkowego do szkoły. (pdf; 32 KB)

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.– Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie. (pdf; 378 KB)

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni.– Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni. (pdf; 155 KB)

Zgoda rodziców/opiekunów na utworzenie i obsługę przez Szkołę Podstawową im. Świętego Wojciecha
w Bągarcie konta G Suite dla Szkół i Uczelni.– Zgoda rodziców/opiekunów na utworzenie i obsługę przez Szkołę Podstawową im. Świętego Wojciecha w Bągarcie konta G Suite dla Szkół i Uczelni. (pdf; 167 KB)

Instrukcja pierwszego logowania się na pocztę gmail w G Suite.– Instrukcja pierwszego logowania się na pocztę gmail w G Suite. (pdf; 1,07 MB)

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.– Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. (pdf; 208 kB)


Deklaracja Dostępności

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2021 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.