Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. ¦więtego Wojciecha w B±garcie.– Statut Szkoły (pdf; 784 KB)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. ¦więtego Wojciecha w B±garcie.– Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły (pdf; 490 KB)

Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2018 Szkoła Podstawowa im. ¦więtego Wojciecha w B±garcie.